چشم انداز و ماموریت ها

پيشگفتار

امروزه ارتباط بخش هاي کليدي جامعه با يکديگر براي داشتن ساز و کار مناسب مورد توجه سياستگذاران و صاحب نظران مي باشد. دانشگاه و صنعت نيز به عنوان دو پايه بنيادين جامعه در کشور به ضرورت ماهيت وجودي آنها بايد ارتباطي درست، منظم و پيوسته برقرار کنند و اصولاً پيدايش فناوري هاي امروز محصول طبيعي بر هم کنش و تعامل دانشگاه و صنعت است.

در اين ميان دانشکده فني و مهندسي توجه به هسته علمي خود که توسط اساتيد مجرب و توانا بدست آمده است، مي تواند در هر چه بيشتر شدن ارتباط بين دانشگاه و صنعت و در مسير اهداف توسعه صنايع کشور نقش بسزايي را ايفا نمايد.

در اين راستا اين دانشکده «مرکز مشاوره و آموزش صنعت» را پايه گذاري و ايجاد نموده و با منظم و سيستماتيک کردن ارتباطات، سعي در رفع مشکلات صنعت کشور مي نمايد.

 

 

 

 

توصيف چشم انداز مرکز

 

ما يعني  "مرکز مشاوره و آموزش صنعت" دانشکده فني و مهندسي گلپايگان بر آنيم که یکی از مراکز بزرگ مشاوره اي و آموزشي  کشور باشيم و اين مرکز، اولين انتخاب تمامي شرکت ها، کارخانجات و موسسات اداري جهت تربيت نيروي انساني و انجام طرح هاي علمي- تحقيقاتي و کاربردي باشد. مي خواهيم مرکزي باشيم که تمامي کارخانجات و موسسات, ما را با کيفيت مشاوره ها و دوره هاي آموزشي بشناسند و بر آن يقين داشته باشند. برنامه ريزي صحيح و اصولي ، استفاده از اساتيد مجرب و کارآزموده به همراه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری فوق العاده ای که در دانشکده موجود است، موثرترين ابزار ما جهت رسيدن به چشم اندازمان 4هستند.-+

 

 

 

 

 

اهداف و مأموريت ها

 

·        ايجاد پيوند بين صنايع و مراکز علمي – پژوهشي و تحقيقاتي

·        افزايش قدرت رقابت و رشد صنايع با اتکا به دانش و روشهاي علمي

·        سازماندهي توانمنديهاي تحقيق تا توليد

·        ارائه مشاوره علمي جهت رفع مشکلات صنايع

·        ارائه آموزشهاي لازم براي رشد توان علمي صنايع

·        کمک به ارتقاء و بهبود فرآيندهاي موجود در صنايع

·        افزايش توان مالي دانشکده به منظور بهبود کيفيت وضعيت آموزشي و توسعه همه جانبه دانشکده

 

 

 

توانايی ها و قابليت ها

 

·        ارائه خدمات فني و مشاوره اي و انجام طرحهاي تحقيقاتي و خدماتي با مراکز صنعتي

·        انعقاد موافقتنامه و تفاهم نامه هاي همکاري با مراکز صنعتي

·        ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دانشگاه و صنايع و ارتباط با ساير سازمان هاي مرتبط

·        ايجاد تسهيلات لازم در راستاي بهره گيري صنايع و دانشگاه از امکانات يکديگر

·        انجام پروژه ها، پژوهش ها و تحقيقات براي صنايع از طريق شناسايي مشکلات احتمالي موجود در صنعت

·        ارائه دوره هاي آموزشي/ سمينار و کارگاههاي آموزشي متناسب با نياز صنعت

·        هدايت دانشجويان و پايان نامه ها جهت اجرا در صنايع

·        جمع آوري و تهيه بانک های اطلاعاتي مورد نياز صنعت و دانشکده