راه اندازی سامانه پیام کوتاه دانشگاه

 

 

سامانه پیام کوتاه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به شماره  30009900907383 راه اندازی شد.

 




 

این سامانه با هدف دریافت انتقادات و پیشنهادات، اطلاع رسانی و تعامل موثر با دانشجویان، اساتید و پرسنل محترم راه اندازی شده است.

 

کلیه عزیزان نیز می توانند پیام کوتاه خود را به صورت مستقیم به شماره30009900907383  ارسال نمایند.