3. بخش عمرانی

 

الف- تکمیل عمرانی (کف سازی وتاسیسات ) و ایجاد پارتیشن بندی در کارگاه اتومکانیک و آزمایشگاه

ب- تکمیل فاز اول ساختمان کتابخانه دانشکده: این فاز شامل نماز خانه، کتابخانه (مخزن وقرائت خانه )، غذا خوری آمفی تئاتر می باشد. این فاز از لحاظ عمرانی کامل گردیده است و تجهیز آن باقی مانده است. پیش بینی می شود با پیگیری های اخذ بودجه، تاپایان شهریورماه 1390 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ج- برنامه های آتی عمرانی:

1. اخذ مجوز ساخت دانشکده صنایع و مکانیک

2. اخذ مجوز تاسیسات زیر بنایی و محوطه سازی

3.  اخذ ردیف بودجه و مجوز های لازم برای انجام طرح مطالعات جامع دانشگاه بر اساس 330 هکتار فضای براورد شده.

4. برنامه تکمیل طبقات فوقانی دانشکده که اعتبارات مربوط به آن از طرف وزارت علوم مصوب شده اند

5. ساخت دو سوله ی کارگاهی جدید در کنار سوله های موجود