حوزه معاونت دانشجویی

 

معاونت دانشجویی

 http://gut.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی :                دکتر حسن حاله

رشته تحصیلی :                     مهندسی صنایع

پست الکترونیک :                   haleh@gut.ac.ir

شماره تلفن :                          57243238-031

 

 

 

«سایر کارکنان حوزه معاونت دانشجویی»

«سایر کارکنان حوزه معاونت فرهنگی»