آدرس پایگاه های علمی، آموزشی و پژوهشی
       
  پايگاه هاي مرجع  
  عنوان آدرس سايت   
   جامع ترين سايت مقالات در اينترنت  www.wikipedia.org  
   بانك اطلاعات نشريات كشور  www.magiran.com  
   پايگاه شبكه علمي كشور  www.iranscience.net  
   پژوهشگاه مدارك و اطلاعات علمي ايران   www.irandoc.ac.ir  
   پايگاه جامع مقالات فارسي   www.hamkelasy.com     
   پرتال مقالات عمومي   www.aftab.ir     
   مقالات مختلف به ويژه مقالات فني    www.howstuffworks.com   
   پايگاه دانلود نرم افزار   www.p30word.com     
   پايگاه دانلود نرم افزار   www.danlod.com     
  پايگاه مقالات فارسي    www.articles.ir     
   پايگاه جامع در زمينه ربات ها   www.iranrobotic.com     
   پايگاه اطلاع رساني كتاب ايران   www.ketabnews.com    
   ستاد ويژه توسعه فناوري نانو   www.nano.ir    
   سايتي در رابطه با هواپيماها و تصاوير آنها  www.airliners.net     
   تبديل واحدهاي مختلف به يكديگر   www.onlineconversion.com    
   پايگاهي جامع در رابطه با رباتها   www.robotics.com  
   پايگاه دانش فضايي  www.spacescience.ir     
   پايگاه اطلاع رساني نجوم   www.parssky.com     
   پايگاه مطالب گوناگون   www.about.com    
   اطلاعاتي راجع به فضا   www.bbc.co.uk/science/space    
   سير تحول علوم   www.sciencetimeline.net/index.htm   
   پايگاه سازمان فضايي ناسا   www.nasa.gov     
       

 

       
  پايگاه دانشگاه هاي ايران  
  عنوان آدرس سايت   
   دانشكده فني مهندسي گلپايگان  www.gut.ac.ir  
   دانشگاه صنعتي شريف  www.sharif.ac.ir  
   دانشگاه تهران  www.ut.ac.ir  
   دانشگاه شهيد بهشتي  www.sbu.ac.ir  
   دانشگاه خواجه نصير طوسي   www.kntu.ac.ir  
   دانشگاه صنعتي اميركبير  www.aku.ac.ir  
   دانشگاه اصفهان  www.ui.ac.ir  
   دانشگاه صنعتي اصفهان   www.iut.ac.ir  
   دانشگاه شيراز  www.shirazu.ac.ir  
   دانشگاه فردوسي مشهد  www.um.ac.ir  
   دانشگاه بوعلي سينا همدان  www.basu.ac.ir  
   دانشگاه علم و صنعت  www.iust.ac.ir  
    دانشگاه تبريز   www.tabrizu.ac.ir  
   دانشگاه يزد   www.yazduni.ac.ir  
   دانشگاه اراك  www.araku.ac.ir  
   دانشگاه كاشان   www.kashanu.ac.ir  
   دانشگاه سمنان   www.semnan.ac.ir  
   دانشگاه زنجان  www.znu.ac.ir  
   دانشگاه صنعت نفت آبادان  www.put.ac.ir  
   دانشگاه گيلان  www.gu.ac.ir  
   دانشگاه شهر كرد  www.sku.ac.ir  
   دانشگاه تربيت مدرس  www.modares.ac.ir  
   دانشگاه مازندران   www.umcc.ac.ir  
   دانشگاه اروميه   www.urmia.ac.ir  
   دانشگاه شاهرود  www.shahrood.ac.ir  
       

 

       
                                                       پايگاه هاي علمي پژوهشي  
                                    عنوان                           آدرس سايت   
   پايگاه پارسي خودرو  www.parsikhodro.com  
   پايگاه مقالات فيزيك  www.hupaa.com  
   پايگاه مقالات كامپيوتر و نرم افزار  www.mycomputer.ir  
   پايگاه اطلاع رساني شيمي  www.shimi.ir  
   پايگاه انجمن فيزيك ايران  www.psi.ir  
   پايگاه مدارات الكترونيك و رباتيك  www.iranmedar.com  
   پايگاه اطلاع رساني علوم ستاره شناسي و فضايي  www.persianstar.com  
   شبكه تحليلگران تكنولوزي ايران  www.itan.ir  
   شهرك علمي _ تحقيقاتي خراسان  www.kstp.org  
   گروه بيوتكنولوژي  www.bio.itan.ir  
   انديشكده اعتلاي صنعت نفت ايران  www.pina.ir  
   پايگاه سازمان فضايي ايران  www.isa.ir  
   شبكه فناوري اطلاعات ايران  www.iritn.com  
    سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  www.irost.org  
   جشنواره بين المللي خوارزمي  www.khwarizmi.irost.org  
   كارگاه هواشناسي  www.cloudysky.ir  
   شهرك علمي _ تحقيقاتي اصفهان  www.istt.org  
   فروشگاه رباتيك والكترونيك  www.roboeq.com  
   پايگاه نجوم  www.nojum.ir  
   پايگاه برق، الكترونيك و كامپيوتر   www.ir-micro.com  
   پايگاه مقالات فارسي  www.persianit.ir  
   پايگاهي با مقالات متنوع   www.nabegheha.ir  
   آژانس خبرنگاران تكنولوژي ايران  www.itca.ir  
   پايگاه اخبار _ اخبار دانش و تكنولوژي  www.jamejamonline.ir  
   آخرين اخبار علوم و فناوري   www.sarkhat.com  
   پايگاه فيزيك  www.onlinephysics.com  
   پايگاه اخبار _ اخبار علمي و پژوهشي  www.isna.ir  
   انجمنها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي   www.iussa.ir  
       

 

       
                                                      پايگاه هاي مهندسي مكانيك  
                            عنوان                         آدرس سايت   
   پايگاه اطلاع رساني مهندسي مكانيك ايران ( پاما )  www.mech.ir  
   پايگاه اطلاع رساني مهندسي مكانيك  www.ssme.ir  
   پايگاه اطلاع رساني مهندسي ساخت و توليد   www.smeir.ir  
   پايگاه جامعي در رابطه با مهندسي مكانيك  www.efunda.com  
   پايگاه انجمن مهندسان مكانيك ايران   www.isme.ir  
   پايگاه انجمن مهندسان مكانيك آمريكا  www.asme.org  
   پايگاه مجله بين المللي مهندسي مكانيك  www.memagazine.com  
   پايگاهي در زمينه مهندسي مكانيك  www.hamedmonsef.com  
   انجمن علمي مكانيك دانشگاه امير كبير  www.asame.ir  
   مجله ي تخصصي كاربردي مهندسي مكانيك  www.namehmech.ir  
   پايگاه اطلاع رساني در زمينه گرايش سيالات مكانيك  www.efluids.com  
   مرجع بين المللي استانداردهاي مهندسي مكانيك  www.nssn.org  
   پايگاه آموزشي در زمينه مهندسي مكانيك  www.engineersedge.com  
    پايگاه مهندسي مكانيك _ ساخت و توليد  www.manufacturing.coo.ir  
       

 

       
                                                      پايگاه هاي مهندسي صنايع  
                            عنوان                          آدرس سايت   
   انجمن مهندسي صنايع ايران  www.iiie.ir  
   مهندسي صنايع، نرم افزار و مقالات  www.betsa.ir  
   پايگاه جامع مهندسي صنايع ايران  www.ieir.ir  
   انجمن مديريت ايران  www.iranmanagement.org  
   كتابخانه آزاد مديريت  www.managementhelp.org  
   پايگاه تخصصي مهندسين صنايع ايران  www.iie.ir  
   آكادمي شش سيگماي ايران  www.sixsigmaacademy.ir  
   انجمن علوم مديريت ايران  www.iams.ir  
   همه چيز راجع به mba  www.modir.ir  
   درسها و منابع كارشناسي ارشد مديريت   www.easymba.net  
   مرجع شما در زمينه مديريت  www.modir.ir  
   پايگاه راهكار مديريت  www.mgtsolution.com