کانون های فرهنگی

 


كانون هاي فرهنگي – هنري  به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خلاقيت هاي فرهنگي دانشجويان، سامان بخشيدن به خواسته ها و تلاش هاي خودانگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي و حمايت از اين گروه از فعاليت ها در جهت نيل به ارزش هاي متعالي اسلامي، تشكيل گرديده اند.

 

 كانون‌هاي فرهنگي و هنري دانشجويان يكي از بنيادي ترين عرصه‌ها در جهت تقويت سرمايه فرهنگي و پركردن اوقات فراغت دانشجويان بوده و در ايجاد فضاي شادي و نشاط در دانشگاه، عقلاني و استدلالي كردن بيش از پيش سازمان دانشگاه، افزايش شايستگي هاي كانوني و تقويت حافظه تاريخي دانشگاه نقش دارند.

 

- کانون فرهنگی هنری قلم

 

- کانون فرهنگی خیریه مهر  

 

- کانون هلال احمر

 

- کانون فرهنگی زبان