انجمن های علمی دانشجویی

 

انجمن های علمی دانشجویی

 

انجمن‌هاي علمي دانشجويي يكي از تشكل‌هاي خودجوش دانشجويي در حوزه‌هاي علمي و فرهنگي دانشگاه مي‌باشند كه در دهه گذشته فعاليت خود را آغاز كرده و در مسير توليد علم از نظر كمي و كيفي رشد قابل توجهي داشته‌اند.

انجمن‌ها، مجموعه‌هاي سيالي هستند كه بر اساس توافق و شركت داوطلبانه گروهي از دانشجويانِ فعال در امور آموزشي، در يك رشته علمي شكل مي‌پذيرند.

اين تشكل با هدف فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب براي ظهور استعدادها، خلاقيت‌ها و شكوفايي علمي دانشجويان؛ نهادينه ساختن فعاليت‌هاي فوق‌برنامه علمي و مطالعاتي؛ شناسايي دانشجويان مبتكر و پژوهشگر به منظور حمايت و نيز بهره‌گيري از آنان براي ارتقاي فعاليت‌هاي علمي پژوهشي دانشگاه؛ پرورش توانايي انجام فعاليت‌هاي گروهي در دانشجويان و كسب تجربه‌هاي اجرايي و مهارت‌هاي كارآفريني توسط آنها؛ در ساختار فرهنگي دانشگاه‌ها تعريف شده‌ است.

 

انجمن های علمی دانشجویی دانشکده

 

1- انجمن علمی مهندسی صنایع

2- انجمن علمی مهندسی مکانیک

3- انجمن علمی مهندسی و علم مواد

4- انجمن علمی پژوهشگران