بانک های اطلاعاتی انگلیسی

 

 


www.freepaper.me

 

ScienceDirect - Elsevier

 

 

  www.confindex.ir 

 

              

   


http://elearnica.ir/

در این آدرس، لازم است ابتدا مقاله را در پایگاه های مورد نظر جستجو نموده و لینک مقاله یا DOI آن را در باکس مورد نظر کپی نمایید. بیش از 80 درصد مقالات ساینس دایرکت، اسپرینگر، ایمرالد و JSTOR از طریق این آدرس قابل دسترس می باشد.


http://libgen.org/scimag/

این سایت نیز به مانند آدرس بالایی امکان دانلود رایگان مقالات لاتین را می دهد. در این آدرس امکان جستجوی برحسب عنوان، مولف، نام مجله نیز وجوددارد.