بانکهای اطلاعاتی فارسی

 

بانکهای اطلاعاتی فارسی

 

 

جهاد دانشگاهی

 

 

مقالات علمی کنفرانس های کشور

قابل دسترس به متن کامل مقالات در محل دانشکده

 

http://www.gut.ac.ir/uploads/assets/images/ketabkhaneh/4.JPG

 

   ISC پایگاه استنادی جهان اسلام

 


http://www.gut.ac.ir/uploads/assets/images/ketabkhaneh/5.JPG

 

  Magiran (مجلات فارسی) 

 

http://www.gut.ac.ir/uploads/assets/images/ketabkhaneh/6.JPG 

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 نشریه تخصصی دانشگاه صنعت نفت