تاریخچه

معرفی دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

 

 

 

دانشکده فنی مهندسی گلپايگان در سال 1374 با همکاری دانشگاه اصفهان در شهر گلپايگان تأسيس شد  و در سال 1379 با حمايت علمی دانشگاه صنعتی شريف و حمایت مالی مديريت وقت شرکت سايپا  به فعالیت خود ادامه داد. اين دانشکده کار خود را با جذب ۵۰ دانشجو در دو رشته مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع آغاز کرد.

 

دانشکده فنی و مهندسی در طی چهار سال گذشته با افزايش قابل توجه تعداد دانشجو روبرو بوده است، به طوريکه در حال حاضر نزديک به ۴۰۰ نفر در اين دانشکده مشغول به تحصيل می باشند. اولين دوره فارغ التحصيلان دانشکده فنی مهندسی گلپايگان (در حدود ۱۰۰ نفر) در سال ۸۳ وارد بازار کار شدند. شاخصه ی بارز اين دانشکده که فارغ التحصيلان آن را از فارغ التحصيلان ساير دانشگاهها متمايز می کند، طرح کارورزی دانشجویان در دوران تحصيل بود. دانشجويان در اين طرح، از طرف دانشگاه در يکی از صنايع منطقه مشغول به فعاليت شده و در طی دوران تحصيل با محيط صنعت و مشکلات آن آشنا می شوند. در واقع، دانشجويان آموخته های تئوری خود در دانشگاه را به صورت عملی در محيط صنعت به کار می گیرند.

 

با توجه به اهداف بلند مدت دانشکده، رشته های جدیدی (که مورد نياز منطقه نيز می باشد) راه اندازی شده و یا در شرف راه اندازی است، از جمله رشته های مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی کشاورزی و غیره که تعداد دانشجويان اين دانشکده را طی سالهای آتی به بيش از ۱۵۰۰ دانشجو خواهد رساند.

 

دانشکده هنگام تأسيس در حدود ۲۵۰۰ متر مربع فضای اداری و آموزشی داشته است که در طی چهار سال در حدود ۱۵۰۰ متر مربع فضای آموزشی و ۱۲۰۰ متر مربع فضای خوابگاهی به آن افزوده شده است. لازم به يادآوری است که حدود ۱۵۰۰ متر مربع فضای آموزشی جديد با مديريت خيرين منطقه در کمتر از چهار ماه و در سه ماهه تابستان ۱۳۸۴ احداث شده است. به اين ترتيب در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ متر مربع فضای اداری و آموزشی و ۱۴۰۰ متر مربع نيز فضای خوابگاهی در مجموعه دانشکده وجود دارد.

 

با عنايت به طرح توسعه دانشکده، در طی سالهای آتی، فضای آموزشی  به میزان ۳۰۰۰ متر مربع و فضای خوابگاهی به ميزان ۱۶۰۰ متر مربع توسعه خواهد یافت. هم چنين در طرح توسعه دانشکده، فضايی در حدود ۸۰۰ متر مربع برای احداث مسجد در نظر گرفته شده است. توسعه کيفی آزمايشگاهها، کتابخانه و سايت کامپيوتر از ديگر برنامه های توسعه ای دانشکده می باشد. همچنين در طرح توسعه دانشکده ايجاد ۶۰ واحد مسکونی ويلائی در نظر گرفته شده است که نقشه های آن تهيه شده و پس از تأمين بودجه لازم اقدام به احداث خواهد شد.