سامانه جامع مدیریت کاربران اینترنت

برای رویت گزارشات مختلف در رابطه با میزان حجم مصرفی، حجم باقیمانده، آدرس دستگاه های متصل شده و...  به سامانه جامع مدیریت کاربران اینترنت به آدرس زیر مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که ابتدا باید به شبکه دانشگاه وصل شوید، همچنین نام کاربری و کلمه عبور همان نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری اینترنت است.

 

 

 

172.16.1.29