آزمایشگاه ریخته گری، انجماد و جوشگاری

  این آزمایشگاه شامل تجهیزات ذیل می باشد:


 

نام دستگاه

مدل دستگاه

شرکت سازنده

کشور سازنده

 

ریخته گری و جوشکاری

جوش SMAW

 

 

ایران

جوش اکسی اسیتیلن

 

 

ایران

میکسر

 

صنعت سرام

ایران

کوره زمینی ریخته گری (گاز شهری)

 

sanat ceram

ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       مسئول آزمایشگاه : مهندس مرتضی خوبرو 

        تلفن تماس: 57240065 داخلی 217