آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی فلزات

 

 

 این آزمایشگاه شامل تجهیزات ذیل می باشد:

 

نام دستگاه

مدل

شركت سازنده

كشور سازنده

 
 

 خواص مکانیکی و شکل دهی فلزات

تست خستگي

كشش و فشار

SANTAM

ایران

 

تست سايش تركيبي

تركيبي

FSM

ايران

 

ميكروسكوپ با دوربین

leitz

 

آلمان

 

نورد آزمايشگاهي

 

 

ایران

 

تست خستگی

4 نقطه

SANTAM

ايران

 

تست ضربه

200 J

SANTAM

ایران

 

شیار زن تست ضربه

 

SANTAM

ایران

 

سختی سنج ديجيتال 

راکول

SANTAM

ایران

 

کشش آزمایشگاهی 1 تن

 

SHIMADZU

ژاپن

 

پرس 20 كيلو نيوتن

H50KS

 

ایران

 

سختي سنج راکول

RC.RA.RB

SANTAM

ایران

 

تست خزش

 

SANTAM

ایران

 

کوره پرتابل نمونه حین کشش

1000 C

SANTAM

ایران

 

سختی سنج مولتی تاسک

برینل-ویکرز

HVS

چین

 

 

مسئول آزمایشگاه : مهندس مرتضی خوبرو 

تلفن تماس: 57240065 داخلی 217