آزمایشگاه عملیات حرارتی

 

 این آزمایشگاه شامل تجهیزات ذیل می باشد:

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

شرکت سازنده

کشور سازنده

عملیات حرارتی و سطح

كوره حمام نمک

 

اكسايتن

ايران

كوره هاي عمليات حرارتي

اكسايتن

اكسايتن

ايران

آسیاب بالمیل

 

AMIN

ایران

لایه نشان چرخشی

V coat

 

آلمان

آون خشك كن

 

ATRA

ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      مسئول آزمایشگاه : مهندس مرتضی خوبرو 

      تلفن تماس: 57240065 داخلی 217