راهنمای اتوماسیون اداری

 

اطلاعات راهنما مربوط به تنظیمات اتوماسیون اداری

قبل از هرگونه تنظیماتی نرم افزار Foxit reader  با نسخه 6 را نصب نمائید و توجه نمائید نسخه نرم افزار مذکور Update نشود.

بعد از نصب نرم افزار تنظیمات  IE را از این لینک  دریافت نموده و اعمال نمائید.

همچنین برای استفاده از اتوماسیون اداری از طریق مرورگر های دیگربه روش افزودن IE Tab  از لینکهای زیر استفاده نمائید.

IE Tab Chrome

IE Tab Mozilla Firefox