افتخارآفرینی دانشجویان ورزشکار دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

کسب ۳ مدال طلا در مسابقات قهرمانی شنای پسران دانشگاه های منطقه ۶ ورزش کشور توسط آقای پوریا کیانی و ۲ مدال طلا در مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان دختر منطقه ۶ ورزش کشور توسط خانم زهرا خبوشانی و راهیابی به چهاردهمین المپیاد ملی دانشجویان برای نخستین بار را به این عزیزان و کلیه دانشگاهیان تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق در مسیر افتخارآفرینی برای دانشگاه برایشان داریم.