اخبار

شهريه ثابت وشهريه متغير واحد درسی دانشجويان شبانه در نيمسال اول و دوم 94-93

دیدار اعضای هیئت رئیسه با پرسنل به مناسبت هفته دولت و تبریک روز کارمند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های

طراحی کاربردی ورودی مهر 91

تبدیل انرژی ورودی بهمن ماه 92

طراحی کاربردی ورودی مهر ماه 92

قابل توجه دانشجویان ورودی 90 و 91 و 92 متقاضی خوابگاه در نیمسال اول  و دوم 1393