اخبار

مراسم دیدار از خانواده معظم شهداء دانشجوی شهرستان گلپایگان درایام مبارک دهه فجر

برگزاری همایش دانشجویی سبک زندگی با حضور دکتر حسن عباسی

پرداخت فیش مربوطه جهت طرح موضوعات در موارد خاص استانی به حساب

 

درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان

برگزاری مراسم کلنگ زنی دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک

در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

پذیرش دانشجو در رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی

گوشه هایی از مراسم معارفه دانشجویان ورودی سال 1392 با مسئولین دانشکده

گوشه هایی از مراسم استقبال و ثبت نام دانشجویان ورودی سال 1392

 

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید سال 1392

 

بازدید مدیر بودجه طرح های تملک دارایی دفتر آموزشی

 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

زمان برگزاری مراسم معارفه ورودیهای جدید سال  1392با مسئولین دانشکده