اخبار


قابل توجه کليه دانشجويان نوبت دوم

 

 

دانشجويانی که تا اين تاريخ فيش شهريه خود را واريز نکرده‌اند تا پايان وقت اداری شنبه 22/12/95 فرصت دارند که فيش شهريه خود را واريز و به حسابداری تحويل نمایند . در صورت عدم واریز تا تاریخ فوق الذکر، بدلیل بستن حساب درآمد اختصاصی، مبلغ واریزی منظور نگردیده و ملغی می گردد.

 

واحد مالی

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

به اطلاع می‌رساند، بازگشایی خوابگاه دانشجویی در سال 96، ساعت 17، مورخ 13/1/96 می‌باشد.

 

مدیریت دانشجویی

22/12/95

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید گرامی می رساند جناب آقای دکتر بازدار روز دوشنبه مورخ 16/12/95 ساعت 11:45 در سالن آمفی تئاتر دانشکده سخرانی با موضوع " آزمون زنجیره تغییرات در کنترل و بهبود فرایندهای تولیدی چند مرحله ای " ایراد خواهند نمود.

 


به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید گرامی می رساند، جناب آقای دکتر میرحسینی، روز یکشنبه، مورخ 15/12/95 ، ساعت 16:00 در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده،  سخرانی با موضوع " نقش انبار در محیط های صنعتی و الزامات آن " ایراد خواهند نمود.

برگزاری همایش بزرگ مهارت های پیش از ازدواج (انتخاب موفق-زندگی موفق) با حضور دکتر پدرام (روانشناس و کارشناس رسانه) مورخ 15/12/95 ساعت 30/16 در سالن آمفی تئاتر دانشکده

 

برگزاری همایش بزرگ آموزش مهارتهای مواجه با چالشهای زندگی دانشجویی، با حضور دکتر رادفر( دارای دانشنامه عالی سلامت آمریکا (MPH) ) ، مورخ 8/12/95 ساعت 16:30 در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده