امروز
پنجشنبه - ۲۵ مهر - ۱۳۹۸
ساعت :
شنبه, 03 آذر 1397 10:24

معاونت پایش و فناوری

شرح وظایف معاونت پایش و فناوری اداره کل خدمات آموزشی‌

  1. امور مربوط به جذب و پذیرش استعدادهای درخشان و امور نخبگان، تحصیل همزمان
  2. امور مربوط به آزمون دکتری، آزمون‌های داخلی و جذب دانشجو به طریق C. V. ، مجازی تبدیل بورس خارج به داخل، بورس مربیان، پذیرش جانبازان روشندل و قطع نخاع، حافظان قرآنی.
  3. نظارت بر سامانه جامع آموزشی، دسترسی‌ها، اعتراضات و شکایات اداره کل خدمات آموزشی، کمیته زبان عمومی فنی و مهندسی، پذیرش قهرمانان وزرشی، امور مربوط به کارنامه انگلیسی از طریق کمیته زبان عمومی فنی و مهندسی
  4. امور مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
  5. نقل و انتقال دانشجویان ایرانی از خارج، دانشجویان دو ملیتی
  6. کلیه امور مربوط به شهریه‌های فنی و مهندسی در کلیه مقاطع (نوبت دوم ارشد، نوبت دوم دکتری) پیگیری امور مالی انواع بورس‌ها و انعقاد قراردادهای آموزشی و امور مالی مرتبط با سازمان‌های مختلف.
  7. کلیه امور مربوط به آموزش‌های آزاد و صدور مجوزهای مربوطه
© 1396 - کلیه حقوق، متعلق به دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان می‌باشد.