امروز
پنجشنبه - ۲۵ مهر - ۱۳۹۸
ساعت :
سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 08:53

روسای پیشین فنی و مهندسی

 

مدیران فنی و مهندسی

 

فنی و مهندسی گلپایگان در سال 1374 با همکاری دانشگاه اصفهان در شهر گلپایگان تأسیس شد و در سال 1379 با حمایت علمی دانشگاه صنعتی شریف و حمایت مدیریت وقت شرکت سایپا به فعالیت خود ادامه داد. اسامی مدیران فنی و مهندسی از بدو تأسیس، تاکنون، در ذیل آمده است.

 

 

 

 

 

آقای دکتر محمد مدرس یزدی

اولین رئیس فنی و مهندسی گلپایگان - شهریور 1379 تا آبان 1380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر غلامحسین فرهی

دومین رئیس فنی و مهندسی گلپایگان - آبان 1380 تا مرداد 1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر محمدرضا اکبری جوکار

سومین رئیس فنی و مهندسی گلپایگان - مرداد 1384 تا شهریور 1391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر سعید جانی

 چهارمین رئیس فنی و مهندسی گلپایگان - شهریور 1391 تا خرداد 1393

 

 

 

 

 

 


 

 

 

آقای دکتر حسن پهلوانی

پنجمین رئیس فنی و مهندسی گلپایگان - خرداد 1393 تا اسفند 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر حمیدرضا مؤمنی

ششمین رئیس فنی و مهندسی گلپایگان - فروردین 1394 تا خرداد 1396

 

 

© 1396 - کلیه حقوق، متعلق به دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان می‌باشد.