۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٨
اطلاعیه مهم، تخصیص سرای دانشجویی در سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه مهم

 

کلیه دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فرم درخواست به نمایندگان و مسئولین سراها مراجعه نمایند.

اخرین مهلت تحویل فرم تکمیل شده 98/2/25 می باشد.

 

 

امور دانشجویی