۱۵ بهمن ۱٣۹٧
اطلاعیه خوابگاه ها

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه

 

خوابگاه های دانشجویی همزمان با شروع کلاسها (97/11/20) بازگشایی خواهند شد.

 

 

امور دانشجویی