٠۵ آذر ۱٣۹٧
برگزاری کارگاه آموزش سبک تغذیه سالم و پیشگیری از اختلالات غذایی

برگزاری کارگاه آموزش سبک تغذیه سالم و پیشگیری از اختلالات غذایی در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

 

مرکز مشاوره و سلامت این دانشگاه با هدف ارتقای سطح دانش دانشجویان و دانشگاهیان محترم در خصوص شاخصه های اصلی تغذیه سالم، روز دوشنبه مورخ 1397/8/28 اقدام به برگزاری کارگاه "آموزش سبک تغذیه سالم و پیشگیری از اختلالات غذایی" با حضور آقای دکتر مهدی کارگرفرد (متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) نمود. از مهمترین موضوعات مورد بحث در این کارگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:  تغییر عادات غذایی،  تاثیر تغذیه سالم بر سلامت، استفاده بهینه از محصولات فصلی، تشریح هرم غذایی و محاسبه توده بدنی، نحوه صحیح مصرف روغن، نمک و شکر.

لازم به ذکر است کارگاه مذکور طی 2 ساعت ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی و نیز 2 ساعت ویژه دانشجویان برگزار گردید.