۲٦ آبان ۱٣۹٧
برگزاری کارگاه آموزش کمک های اولیه روانشناختی، مدیریت خطر حوادث و سلامت روان در بلایا

برگزاری کارگاه آموزش کمک های اولیه روانشناختی، مدیریت خطر حوادث و سلامت روان در بلایا در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

 

 

مرکز مشاوره و سلامت این دانشگاه با مشارکت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، در روز سه شنبه مورخ 97/8/15 با هدف ارتقای سطح توانمندی، آموزش و افزایش آمادگی خانوارها در برابر بلایا، اقدام به برگزاری "کارگاه آموزش کمک های اولیه روانشناختی، مدیریت خطر حوادث و سلامت روان در بلایا" ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی نمود.