۲٧ شهریور ۱٣۹٧
مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه می رساند مراسم معارفه روز دوشنبه مورخ 2 مهرماه ساعت 9:30 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار می گردد.

پس از مراسم معارفه گشت شهری برای دانشجویان در نظر گرفته شده است .

* حضورکلیه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید در این برنامه الزامی می باشد.

 

 

امور فرهنگی