۲٧ شهریور ۱٣۹٧
شماره های دانشجویی جدید مقطع کارشناسی ورودی 97

به نام خدا

 

کلیه دانشجویان ورودی 97 مقطع کارشناسی جهت اطلاع از شماره دانشجویی جدید خود فایل مربوطه را از لینک زیر دانلود نمایند.

لینک فایل

 

جهت ورود به سامانه آموزش گلستان به روش زير عمل فرماييد:

1- ورود به صفحه اصلي سامانه گلستان از طريق لينك سامانه آموزش وب سايت دانشگاه
2- ورود به سيستم
3- شناسه كاربري: شماره دانشجويي
4- گذر واژه: كدملي

تذكر: صفر قبل از شماره ملي بايد وارد شود.

 


امور آموزش