۲٦ شهریور ۱٣۹٧
شماره های دانشجویی جدید مقطع ارشد ورودی 97

به نام خدا

 

کلیه دانشجویان ورودی 97 مقطع کارشناسی ارشد جهت اطلاع از شماره دانشجویی جدید خود فایل مربوطه را از لینک زیر دانلود نمایند.

لینک فایل

 

 

تحصیلات تکمیلی