۲۱ شهریور ۱٣۹٧
اطلاعیه ثبت نام مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی؛ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

ضمن عرض تبریک قبولی به آگاهی می رساند؛ اطلاعیه ثبت نام در اسرع وقت از طریق این وب سایت به اطلاع خواهد رسید.