۱۹ شهریور ۱٣۹٧
برگزاری کارگاه آموزش سلامت روانی

برگزاری کارگاه آموزش سلامت روانی، راهکارهای ارتقا و چالش های پیش رو

 

به منظور پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی و افزایش توانمندیها در زندگی؛ کارگاه آموزش سلامت روانی، راهکارهای ارتقا و چالش های پیش رو، ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در روز یکشنبه مورخ 97/6/18 به همت واحد مرکز مشاوره دانشجویی و با حضور آقای دکتر علیرضا عمادالسادات (روانپزشک و متخصص اعصاب و روان) به مدت 2 ساعت در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار گردید. از جمله محورهای کارگاه مذکور می توان به «تحولات و تغییرات انسانی و تأثیر آن بر سبک زندگی»، «سطوح روابط خانوادگی و دوستانه»، «اختلالات روان تنی»، «استرس و راه های پیشگیری و مقابله با آن» اشاره نمود.