۱۴ شهریور ۱٣۹٧
اطلاعیه پذیرش و ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد

 

 

اطلاعیه پذیرش و نحوه ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

ضمن عرض خیر مقدم به مناسبت پذیرشدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، به اطلاع می رساند مراحل ثبت نام شما در این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

 

1- ثبت نام الکترونیکی(غیرحضوری) از طریق سامانه گلستان به نشانیwww.golestan.gut.ac.irالزامی

2- ثبت نام حضوری الزامی

3- درخواست خوابگاهاختیاری غیربومی

 


 

1- ثبت نام الکترونیکی

  ﺟﻬﺖﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻖزﻣﺎﻧﺒﻨﺪي زﻳﺮ به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪآﻣﻮزﺷﻲﮔﻠﺴﺘﺎن دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ﺑﻪ نشانیwww.golestan.gut.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻧﺴﺒﺖ به ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺘﻲ وﺗﻜﻤﻴﻞاﻃﻼﻋﺎتﺧﻮداﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

رشته تحصیلی

تاریخ مراجعه به سامانه

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روزانه و شبانه

97/06/15 لغایت 97/06/17

 

 تذکر مهم: توصیه می­شود به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و تسریع در امر ثبت نام، پذیرش اینترنتی قبل از حضور در دانشگاه انجام شود.

 تذکر مهم: پس از تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه گلستان، پرینت برگه تاییدیه ثبت نام را که در آخرین مرحله برای شما ارسال می­شود، در زمان مراجعه به دانشگاه به همراه داشته باشید.

 تذکر مهم: اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه گلستان را در روز ثبت نام حضوری به قسمت آموزش دانشگاه تحویل دهید.

 

به منظور ورود به سامانه، رمز عبور و شناسه کاربری شما به شکل زیر می باشد:

شناسه کاربری                         ابتدا کدu971 سپس کد داوطلبی کنکور

رمز عبور                                کد ملی

 

 


 

2- ثبت نام حضوری

 به منظور ثبت نام حضوری، طبق جدول زمان بندی زیر به دانشگاه مراجعه نمایید:

ردیف

رشته تحصیلی

تاریخ مراجعه

1

کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب

97/06/18

2

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

97/06/19

3

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

97/06/20

 

   ساعات مراجعه فقط در روزهای ذکر شده و طبق ساعات زیر می باشد:

   از ساعت 9:00 صبح الی14:00

   آدرس دانشگاه:

   گلپایگان، میدان معلم،کیلومتر 1 بلوار شهدای گمنام، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

 دانشجویان گرامی می بایست از طریق وب سایت دانشگاه فرم معدل2 به تایید آموزش دانشگاه محل تحصیل کارشناسی برای دانشجویانی که بنا به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک نمی باشند و فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که به  تایید دانشگاه محل کارشناسی رسیده باشد پرینت گرفته و پس از تکمیل آن همراه با مدارک ذیل، جهت ثبت نام به دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ( واحد تحصیلات تکمیلی ) مراجعه نمایند.

-   اصل مدرک گواهینامه موقت پایان دوره کارشناسی و دو برگ تصویر آن (دانشجویان فارغ التحصیل)

-   6 قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی در سال جاری پشت نویس شده ( برادران و خواهران) 

-  2 قطعه عکس 4*3 در سال جاری پشت نویس شده سیاه و سفید برای نظام وظیفه برادران  

-   اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات آن   

-   اصل کارت ملی و دو سری کپی از آن

- ریز نمرات کارشناسی پیوسته و یا ریز نمرات کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

-اصل و کپی دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت