٠٧ شهریور ۱٣۹٧
اطلاعيه مهم، ثبت نام نيمسال اول 98-97

اطلاعيه مهم، ثبت نام نيمسال اول 98-97

 

 کلیه دانشجویان گرامی که متقاضی تحصیل در نیمسال اول 98-97 هستند، باید در ثبت نام از طریق سامانه آموزش گلستان شرکت نمایند. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است.

o          عدم شرکت در ثبت نام، به معنای عدم درخواست برای تحصیل در ترم آینده می باشد.

o          در انتخاب واحدهای درسی، دانشجویان گرامی باید با توجه به برنامه 8 ترمی، آخرین معدل، رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس اقدام نمایند.

o          در هر نیمسال تحصیلی، اخذ بیش از یک درس از دروس اسلامی مجاز نمی باشد.

o          حداقل واحدهای انتخابی برای دانشجویان غیرفارغ التحصیل 12 و حداکثر آن 20 می باشد.

o          ثبت نام از روز شنبه مورخ 1397/06/17 تا پایان روز چهارشنبه 1397/06/21 از ساعت 9:00 تا 15:00 و مطابق با جدول زمانبندی زیر انجام می شود:

 

 

جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان در نیمسال اول 98-97

ردیف

ورودی

روز ثبت نام

1

94 و ماقبل

شنبه 97/06/17

2

95

یکشنبه 97/06/18

3

96

دوشنبه 97/06/19

4

ثبت نام با تاخیر- 94 و 95 و 96

سه شنبه 97/06/20 و چهارشنبه97/06/21

6

ترمیم(حذف و اضافه)

سه شنبه 97/7/3 و چهارشنبه 97/7/4