۲۹ مرداد ۱٣۹٧
پیاده سازی سامانه آموزش گلستان

با توجه به پیاده سازی سامانه آموزش گلستان، لازم است دانشجويان گرامي به نکات زیر توجه فرمايند.

جهت ورود به سامانه آموزش گلستان به روش زير عمل فرماييد:

·       ورود به صفحه اصلي سامانه گلستان از طريق لينك سامانه آموزش بر روی وب سايت دانشگاه

·       ورود به سيستم

·       شناسه كاربري: شماره دانشجويي

·       گذر واژه: كد ملي

تذكر: صفر قبل از کد ملي بايد وارد شود.