۲۹ مرداد ۱٣۹٧
تعطیلات تابستانی دانشگاه

تعطیلات تابستانی دانشگاه

 

با استناد به مصوبه هیئت ‌رئیسه دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان مورخ 1397/4/31 و اعلام تعطیلات تابستانی، کلیه فعالیتهای آموزشی و اداری واحدهای دانشگاه از روز شنبه 3 شهریور لغایت پایان روز چهار‌شنبه 7 شهریورماه 1397 تعطیل می باشد.