۱٧ مرداد ۱٣۹٧
اطلاعیه مهم- خوابگاه

اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال اول و دوم 98-97

 

به اطلاع می رساند هرچه سریعتر نسبت به ارسال لیست هم اتاقی تا تاریخ 1397/5/31 اقدام نمایید. عدم ارسال لیست به معنی انصراف از خوابگاه می باشد. لیست های ارسالی بعد از تاریخ فوق بررسی نخواهند شد و در لیست متقاضیان خوابگاه قرار نخواهند گرفت.

 

امور دانشجویی و رفاهی