۱٦ مرداد ۱٣۹٧
برگزاری کارگاه آموزش آیین همسرداری و مدیریت خانواده

برگزاری کارگاه آموزش آیین همسرداری و مدیریت خانواده در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

 

نظر به اهمیت جایگاه خانواده در اسلام و در راستای تحکیم بنیان خانواده، به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی، کارگاه "آموزش آیین همسرداری و مدیریت خانواده" جهت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در روز دوشنبه مورخ 97/5/15 در محل سالن آمفی تئاتر برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارکنان متاهل با مباحثی چون: "موانع ارتباطی زوجین، تکنیک ها و روش های بهبود روابط، تقویت مهارتهای ارتباطی بین فردی، اهمیت فرزندآوری و کنترل مدیریت خشم در راستای ارتقای روابط همسران" عنوان شد. تدریس کارگاه مذکور را سرکار خانم محمودی منش (روانشناس بالینی و مشاور خانواده) برعهده داشتند.