۱٠ مرداد ۱٣۹٧
اطلاعیه مهم-بازگرداندن وجوه ترم تابستان

اطلاعیه مهم - بازگرداندن وجوه ترم تابستان

 

به اطلاع می رساند، آخرین مهلت ارسال شماره حساب و شماره تماس (طبق اطلاعیه شماره 3 ترم تابستان) جهت استرداد وجه واریزی تا تاریخ 13/5/97 می باشد.