٠۱ مرداد ۱٣۹٧
برگزاری جشن فارغ التحصیلی

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 92 دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در روز پنج شنبه 14 تیرماه 1397 با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور معظمی، معاونت محترم فرهنگی دانشگاه سرکار خانم دکتر صادقی و هم چنین برخی از مسئولین و اساتید دانشگاه به همت انجمن فارغ التحصیلان و معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.