۱۹ تیر ۱٣۹٧
اطلاعیه اخذ دروس در ترم تابستان

به اطلاع دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان می رساند اخذ دروس پایه و تخصصی در ترم تابستان در هر دانشگاهی در صورتی امکان پذیر است که دانشجو یک بار درس مربوطه را اخذ و مردود شده باشد.

 

                                                               اداره آموزش