٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٧
اطلاعیه نیمسال تابستان 97، دانشجویان سایر دانشگاه ها

 

دریافت فایل اطلاعیه

 

اطلاعیه شماره 1 نیم سال تابستان

 (مربوط به دانشجویان سایر دانشگاه ها)

به اطلاع می‌رساند، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان در نظر دارد دروسی در نیمسال تابستان 1397 ارائه نماید.

دانشجویان گرامی سایر دانشگاه ها، در صورت تمایل به ثبت نام واحدهای مورد نیاز، می بایست مراحل زیر را طی کنند:

1-     ارسال مدارک زیر به آدرس ایمیل gut.amoozesh@gmail.com تا تاریخ 97/4/20 :

-          تصویر فرم درخواست مهمانی تایید شده توسط آموزش دانشگاه مبدا

-          تصویر شناسنامه تمام صفحات

-          تصویر کارت ملی پشت و رو

-          تصویر کارت دانشجویی

-          تصویر فیش واریزی به مبلغ شهریه ثابت (مطابق جدول زیر) به شماره حساب 2171230213000 به نام حساب درآمد اختصاصی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان نزد بانک ملی شعبه مرکزی گلپایگان.

* هزینه شهریه ثابت و متغیر به شرح جدول زیر می باشد:

سال ورود

1391

1392

1393

1394

1395

1396

شهريه ثابت (ریال)

373.750

625,000

781,250

781,250

859,375

945,313

به ازاءهر واحد تخصصی(ریال)

222,251

292,820

332,750

332,750

332,750

332,750

به ازاء هر واحد پايه(ریال)

185,209

241,577

274,519

274,519

274,519

274,519

به ازاء هر واحد عمومی(ریال)

120,386

146,410

166,375

166,375

166,375

166,375

به ازاء هر واحد عملی و آزمايشگاه (ریال)

333,376

219,615

249,563

249,563

249,563

249,563

 

2-     واریز شهریه متغیر (واحدها) در روز شروع کلاسها و تحویل فیش واریزی به امور مالی

3-     تحویل مدارک بند اول، در روز شروع کلاسها به واحد آموزش

4-     به متقاضیان اسکان در خوابگاه طبق نرخ صندوق رفاه دانشجویان، خوابگاه ارائه میگردد.

توجه:

* تشکیل کلاسها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان هر درس می باشد.

* کلاسها از تاریخ 97/4/23 لغایت 97/5/24 و امتحانات از تاریخ 97/5/27 لغایت 97/5/30 برگزار می شود.

 

* برنامه هفتگی کلاسها و برنامه امتحانی دروس به شرح زیر می باشد:

ساعت
 امتحان

تاريخ امتحان

ساعت کلاس

زمان تشکـیل

عنوان درس

رديف

14

شنبه 97/5/27

8-10

سه شنبه

اندیشه اسلامی 1 خواهران

۱

13.30-15.30

سه شنبه

14

شنبه 97/5/27

8-10

شنبه

اندیشه اسلامی 1 برادران

۲

13.30-15.30

شنبه

14

شنبه 97/5/27

8-10

سه شنبه

اندیشه اسلامی2 خواهران

۳

13.30-15.30

سه شنبه

14

شنبه 97/5/27

10-12

یک شنبه

اندیشه اسلامی2 برادران

۴

15.30-17.30

یک شنبه

10

شنبه 97/5/27

8-10

شنبه

آیین زندگی خواهران

۵

13.30-15.30

شنبه

10

شنبه 97/5/27

10-12

شنبه

آیین زندگی برادران

۶

15.30-17.30

شنبه

10

شنبه 97/5/27

10-12

سه شنبه

دانش خانواده و جمعیت خواهران

۷

15.30-17.30

سه شنبه

10

شنبه 97/5/27

10-12

سه شنبه

دانش خانواده و جمعیت برادران

۸

15.30-17.30

سه شنبه

8

شنبه 97/5/27

10-12

سه شنبه

آشنایی با قانون اساسی خواهران

۹

15.30-17.30

سه شنبه

8

شنبه 97/5/27

8-10

سه شنبه

آشنایی با قانون اساسی برادران

۱۰

13.30-15.30

سه شنبه

8

شنبه 97/5/27

8-10

سه شنبه

انقلاب  اسلامی و ریشه های آن خواهران

۱۱

13.30-15.30

سه شنبه

8

شنبه 97/5/27

10-12

سه شنبه

انقلاب  اسلامی و ریشه های آن برادران

۱۲

15.30-17.30

سه شنبه

8

شنبه 97/5/27

10-12

شنبه

اخلاق اسلامی خواهران

۱۳

15.30-17.30

شنبه

8

یکشنبه 97/5/28

8-10

یک شنبه

تفسیر موضوعی قران

۱۴

13.30-15.30

یک شنبه

10

یکشنبه 97/5/28

8-10

سه شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام خواهران

۱۵

13.30-15.30

سه شنبه

10

یکشنبه 97/5/28

10-12

سه شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام برادران

۱۶

15.30-17.30

سه شنبه

8

یکشنبه 97/5/28

8-12

شنبه

زبان خارجی

۱۷

8-12

یک شنبه

8

یکشنبه 97/5/28

8-12

سه شنبه

ادبیات فارسی

۱۸

8-12

چهارشنبه

10

دوشنبه 97/5/29

8-12

دوشنبه

ریاضی عمومی 1

۱۹

8-12

سه شنبه

8

دوشنبه 97/5/29

13.30-17.30

دوشنبه

ریاضی عمومی 2

۲۰

13.30-17.30

سه شنبه

10

یکشنبه 97/5/28

8-12

یک شنبه

معادلات دیفرانسیل

۲۱

8-12

دوشنبه

8

سه شنبه 97/5/30

13.30-15.30

سه شنبه

محاسبات عددی

۲۲

13.30-15.30

چهارشنبه

8

سه شنبه 97/5/30

8-12

یک شنبه

فیزیک پایه 1

۲۳

8-12

دوشنبه

8

سه شنبه 97/5/30

8-12

شنبه

فیزیک پایه 2

۲۴

8-12

یک شنبه

10

سه شنبه 97/5/30

8-12

سه شنبه

ریاضی مهندسی

۲۵

8-12

چهارشنبه

10

شنبه 97/5/27

8-12

یک شنبه

برنامه نویسی کامپیوتر

۲۶

8-12

دوشنبه

 

13.30-16.30

یک شنبه

آزمایشگاه فیزیک 1

27

9-12

دوشنبه

آزمایشگاه فیزیک 2

28

8-9.30

شنبه

تربیت بدنی عمومی برادران(تربیت بدنی1)

۲۹

8-9.30

دو شنبه

15-16.30

شنبه

تربیت بدنی عمومی خواهران(تربیت بدنی1)

۳۰

15-16.30

دوشنبه

13.30-15

شنبه

ورزش 1 برادران(تربیت بدنی2)

۳۱

13.30-15

دوشنبه

9.30-11

شنبه

ورزش 1 خواهران(تربیت بدنی2)

۳۲

9.30-11

دوشنبه

14

یکشنبه 97/5/28

13.30-17.30

یکشنبه

مبانی مهندسی برق 1

۳۳

8-12

دوشنبه

14

یکشنبه 97/5/28

13.30-17.30

یکشنبه

مبانی مهندسی برق 2

۳۴

8-12

دوشنبه

14

یکشنبه 97/5/28

8-12

شنبه

مبانی مهندسی برق

۳۵

8-12

یکشنبه

14

یکشنبه 97/5/28

13.30-17.30

شنبه

مدارهای الکتریکی 1

۳۶

13.30-17.30

یکشنبه

14

یکشنبه 97/5/28

13.30-17.30

سه شنبه

استاتیک

۳۷

13.30-17.30

چهارشنبه

14

یکشنبه 97/5/28

8-12

سه شنبه

نقشه کشی صنعتی 1

۳۸

8-12

چهارشنبه

10

یکشنبه 97/5/28

13.30-17.30

یکشنبه

جبر خطی

۳۹

13.30-17.30

دوشنبه

8

یکشنبه 97/5/28

8-12

یکشنبه

تئوری احتمال و کاربردهای ان

۴۰

8-12

دوشنبه

8

دوشنبه 97/5/29

8-12

یکشنبه

آمار مهندسی

41

8-12

دوشنبه