٠۹ اردیبهشت ۱٣۹٧
اطلاعیه مهم ارزشیابی

اطلاعیه مهم

« ارزشیابی دروس نیمسال دوم 97-96» 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می‌رساند، ارزشیابی دروس نیمسال دوم 97-96 از طریق سامانه آموزش و از آغاز روز شنبه 97/02/15 تا پایان روز چهارشنبه 97/02/22 برای کلیه مقاطع تحصیلی و تمامی دروس انجام می­‌شود. دانشجویان باید در این بازه زمانی، نسبت به ارزشیابی تمامی دروس ترم جاری خود اقدام نمایند. در غیر این صورت، سامانه آموزشی آنها بسته شده و پس از آن امکان ورود به سیستم از آنها سلب می شود و قادر به دریافت هیچگونه خدماتی از قبیل ثبت نام ترم آینده، مشاهده نمرات و ...  نخواهند بود.

 

                                                                    دفتر نظارت و ارزشیابی