۲۱ بهمن ۱٣۹٦
ترمیم در نیمسال دوم 1397-1396

اطلاعيه مهم- ترمیم در نيمسال دوم 97-96

 

با توجه به تغییرات به وجود آمده در برنامه برخی از دروس و نیز با توجه به حذف یا اضافه شدن برخی دیگر از آنها، دانشجویان گرامی می­ توانند با رعایت نکات زیر نسبت به ترمیم برنامه درسی خود اقدام نمایند:

1- توجه به برنامه زمانبندی برگزاری کلاسهای درس و عدم تداخل آنها

2- توجه به برنامه زمانبندی امتحانات و عدم تداخل امتحانی دروس مورد نظر

3- رعایت شروط پیشنیازی و همنیازی دروس

4- عدم اخذ بیش از یک درس اسلامی در هر ترم

5-توجه به برنامه 8 ترمی و مبنا قرار دادن آن برای اخذ واحدهای درسی

5-  توجه به برنامه زمانبندی امتحانات و عدم تداخل امتحانی دروس مورد نظر

6-رعایت حداکثر واحدهای انتخابی با توجه به شرط معدل، بر اساس جدول زیر:

 

معدل ترم قبل

حداکثر واحدهای انتخابی

12> معدل ترم قبل

14

12 معدل ترم قبل

20

 

توجه1: ثبت نام دانشجویان ترم آخر در کمتر از 12 واحد و حداکثر تا 24 واحد براساس درخواست کتبی دانشجو و با توجه به نظر استاد راهنما و گروه مربوطه،  قابل بررسی می‌باشد.

توجه 2: دانشجویان مقطع کارشناسی که 3 ترم معدل پائینتر از 12 کسب نمایند در هر نیمسالی که باشند اخراج خواهند شد.

 

زمان ترمیم از دوشنبه 96/11/23 تا سه شنبه 96/11/24 از ساعت 9:00 تا 15:00 می باشد.

  

امورآموزش