٠٦ دی ۱٣۹٦
ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

اطلاعيه مهم، ثبت نام نيمسال دوم 97-96

 

کلیه دانشجویان گرامی که متقاضی تحصیل در نیمسال دوم 97-96 هستند، باید در ثبت نام آن از طریق سامانه آموزش دانشگاه شرکت نمایند. در این خصوص توجه به نکات زیر الزامی است.

·        عدم شرکت در ثبت نام، به معنای عدم درخواست برای تحصیل در ترم آینده می باشد.

·        در انتخاب واحدهای درسی، دانشجویان گرامی باید با توجه به برنامه 8 ترمی، آخرین معدل، رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس اقدام نمایند.

·            در هر نیمسال تحصیلی، اخذ بیش از یک درس از دروس اسلامی مجاز نمی باشد.

·        حداقل واحدهای انتخابی برای دانشجویان غیرفارغ التحصیل 12 و حداکثر آن 20 می باشد.

·   ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 1396/10/10 تا پایان روز چهارشنبه 1396/10/13 از ساعت 9:00 تا 15:00 و مطابق با جدول زمانبندی زیر انجام می شود:

 

 

جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم 97-96

ردیف

ورودی

روز ثبت نام

1

93 و ماقبل

یکشنبه 96/10/10

2

94 و ماقبل

دوشنبه 96/10/11 

3

95 و ماقبل

 

سه شنبه 96/10/12

4

96 و ماقبل

 

چهارشنبه 96/10/13

 

 امور آموزش