۲۲ آذر ۱٣۹٦
برنامه سخنرانی اعضای محترم هیات علمی در هفته پژوهش

سخنرانی های اعضای محترم هیات علمی در هفته پژوهش مورخ 96/09/25

 

گروه

سخنران

موضوع

زمان

مهندسی مواد

آقای مهندس عرفان عقیلی

توسعه پوشش های کامپوزیتیNi-Cr-C  با روش روکش کاری لیزریبه منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و سایش دما بالای آلیاژ TiAl

14-14:20

مهندسی مکانیک

آقای مهندس ایمان فخاری

شیرکنترل جریان با تحریک ارتعاشات آلتراسونیک

14:30-14:50

مهندسی صنایع

آقای دکتر سیدحمید لایق میرحسینی

آینده مهندسی صنایع

15-15:20

مهندسی برق

آقای دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی

محل یابی خطا در شبکه های توزیع

15:30-15:50

دروس عمومی و علوم پایه

خانم دکتر منصوره میرزایی

الگوریتم های تکاملی، مفاهیم، روش ها و کاربردها

16-16:20