۱۱ آذر ۱٣۹٦
ارزشیابی دروس نیمسال اول

اطلاعیه مهم

ارزشیابی دروس نیمسال اول 97-96

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، ارزشیابی دروس نیمسال اول 97-96 از طریق سامانه آموزش و از آغاز روز شنبه 96/10/2 تا پایان چهارشنبه 96/10/6 برای کلیه مقاطع تحصیلی و تمامی دروس انجام می‌شود. دانشجویان باید در این بازه زمانی، نسبت به ارزشیابی تمامی دروس ترم جاری خود اقدام نمایند. در غیر این صورت، سیستم آموزشی آنها بسته و پس از آن امکان ورود به سیستم از آنها سلب می‌شود و قادر به دریافت هیچگونه خدماتی از قبیل ثبت نام ترم آینده، مشاهده نمرات و ... نخواهند بود.

 

با تشکر

دفتر نظارت و ارزیابی