۲۴ آبان ۱٣۹٦
انتصاب قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

احتراما به اطلاع مجموعه دانشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان می رساند آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی آقای دکتر عبدالرضا باقری را با حفظ سمت به عنوان قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب نمودند.