۲۴ آبان ۱٣۹٦
انتصاب مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

احتراما به اطلاع مجموعه دانشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان می رساند آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی آقای دکتر وحید احمدی را به عنوان مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب نمودند.