۲۴ آبان ۱٣۹٦
انتصاب معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

احتراما به اطلاع مجموعه دانشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان می رساند آقای دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی آقای دکتر مسعود برومند را به عنوان معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب نمودند.