۲۹ شهریور ۱٣۹٦
اطلاعيه مهم- ترمیم در نيمسال اول 97-96

با توجه به تغییرات بوجودآمده در برنامه برخی از دروس و نیز با توجه به حذف یا اضافه شدن برخی دیگر از آنها، دانشجویان گرامی می­توانند با رعایت نکات زیر، نسبت به ترمیم برنامه درسی خود اقدام نمایند:

1-توجه به برنامه زمانبندی برگزاری کلاسهای درس و عدم تداخل آنها

2- توجه به برنامه زمانبندی امتحانات و عدم تداخل آنها

3- رعایت شروط پیشنیازی و همنیازی دروس

4- عدم اخذ بیش از یک درس اسلامی در هر ترم

5-توجه به برنامه 8 ترمی و مبنا قرار دادن آن برای اخذ واحد های درسی

6-رعایت حداکثر واحد های انتخابی با توجه به شرط معدل، بر اساس جدول زیر:

 

معدل ترم قبل

حداکثر واحدهای انتخابی

12> معدل ترم قبل

14

12 معدل ترم قبل

20

 

توجه1: ثبت نام دانشجویان ترم آخر در کمتر از 12 واحد و حداکثر تا 24 واحد براساس درخواست کتبی دانشجو و با توجه به نظر استاد راهنما و گروه مربوطه،  قابل بررسی می باشد.

توجه 2: دانشجویان مقطع کارشناسی که 3 ترم معدل پائینتر از 12 کسب نمایند در هر نیمسالی که باشند اخراج خواهند شد.

 

زمان ترمیم از سه شنبه 04/07/96 تاچهارشنبه 05/07/96

از ساعت 9:00 تا 15:00 می باشد.

 

 

امورآموزش

29/6/96