۲۵ شهریور ۱٣۹٦
اصلاحیه اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال ١٣٩٦

 ضمن تبريك قبولي براي پذيرفته شدگان ازمون سراسري سال ٩٦ تقاضا مي شود طبق زمان بندي ذيل بر اساس حروف الفبا براي  ثبت نام  مراجعه فرماييد

دوشنبه ٩٦/٦/٢٧ از الف الي ذ
سه شنبه ٩٦/٦/٢٨ از ر الي غ
چهارشنبه ٩٦/٦/٢٩ از ف الي ي
نشاني گلپايگان ميدان معلم دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
شروع كلاسها از شنبه اول مهر بوده و حضور همه دانشجويان الزامي مي باشد
براي تسريع در امور ثبت نام دانشجويان عزيز مي توانند فرمهای آموزشی را از اينجا  و ردیف های ۱ تا ۵ فرمهای امور دانشجویی را از اینجا دریافت و پس از تكميل در روز ثبت نام به همراه خود بياورند.
علاوه بر مدارک مورد نیاز ثبت نام ذکر شده در وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور لطفاً دو سری کپی شناسنامه اضافه همراه داشته باشید.
آموزش دانشكده فني و مهندسي گلپايگان